LIT cung cấp các vị trí đặt máy chủ tại các đơn vị ISPs khác nhau tại VIETNAM ( VNPT/FPT/VIETTEL/CMC)  và đặt tại nước ngoài theo yêu cầu của khách.