Giới thiệu

Thành lập vào tháng 12 năm 2003, Công ty LIT được hình thành bởi những thành viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản trị kinh doanh, triển khai các giải pháp CNTT và phát triển phần mềm nhằm tối ưu hóa nguồn lực của tổ chức và doanh nghiệp.

LIT phát triển - Triển khai phần mềm - Quản trị dự án - Tích hợp hệ thống 

LIT Cung cấp các giải pháp quản trị DN, các giải pháp chuyên ngành cho phân phối, bán lẻ, Dịch vụ và Sản xuất

Chúng tôi cam kết đem lại những công nghệ mới có giá trị đột phá cho các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.