Networking

1. Dịch vụ máy chủ 
    An toàn - Bảo mật - Tiết kiệm chi phí

   Các dữ liệu trên EC2 hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể giảm bớt hoặc đẩy nhiều dữ liệu lên EC2 dễ dàng và nhanh chóng theo chi phí linh hoạt theo dung lượng sử dụng của doanh nghiệp 

                                                

2. Dịch vụ cơ sở dữ liệu
    Cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây

   Linh hoạt, chủ động mở rộng cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toám đám mây. Kiểm soát dễ dàng dữ liệu của doanh nghiệp. Mở rộng cơ sở dữ liệu không phụ thuộc vào các chi phí đầu tư cho các hạng mục phần cứng. Tiết kiệm chi phí đầu tư

                                                                                                                                              

3. Dịch vụ mạng 
    Khởi chạy tài nguyên ttong một mạng ảo xác định 

   VPC cho phép tạo ra một môi trường mạng ảo để DN có thể khởi chạy các tài nguyên của mình. DN có toàn quyền kiểm soát môi trường mạng ảo của mình, lựa chọn phạm vi địa chỉ IP, tạo các mạng con, cấu hình các định tuyến và các cổng mạng.

   

                                                                                                                                              

 4. Dịch vụ ứng dụng 
    Gửi email marketing với chi phí gần như 0 đồng 

   Amazon Simple Email Service (SES) được xây dựng trên nền tảng Amazon linh hoạt. Dễ dàng thiết lập, mở rộng, và gửi email tới nhiều người nhận cùng một lúc đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí tuỳ theo khối lượng sử dụng