WEB SERVER DÀNH RIÊNG CHO JAVASCRIPT

Trong một môi trường server điển hình, bạn có một web server là Apache hoặc NGINX nằm dưới, cùng với PHP chạy trên nó. Mỗi một kết nối tới server sẽ sinh ra một thread mới, và điều này khiến ứng dụng nhanh chóng trở nên chậm chạp hoặc quá tải - cách duy nhất để hỗ trợ nhiều người dùng hơn là bằng cách bổ sung thêm nhiều máy chủ. Nhưng với Node.js thì điều này không phải là vấn đề khi sử dụng công nghệ javacripts cho phép hỗ trợ hàng nghìn truy cập và xử lý cùng lúc.

                                                                         

NodeJs 1

NodeJs 1

155.000₫/tháng
Nodejs 2

Nodejs 2

220.000₫/tháng
Nodejs 3

Nodejs 3

418.000₫/tháng
Nodejs 4

Nodejs 4

595.000₫/tháng
Nodejs 5

Nodejs 5

748.000₫/tháng
Nodejs 6

Nodejs 6

1.078.000₫/tháng
Nodejs 7

Nodejs 7

1.408.000₫/tháng
Nodejs 8

Nodejs 8

2.617.000₫/tháng
Nodejs 9

Nodejs 9

2.618.000₫/tháng
nodejs 10

nodejs 10

3.828.000₫/tháng
Nodejs 11

Nodejs 11

5.698.000₫/tháng
Nodejs 12

Nodejs 12

7.568.000₫/tháng