Openstack (Gói 01)

Giá bán: 7.000.000₫

Dịch vụ chúng tôi được thiết kế theo các Module cung cấp tập hợp các dịch vụ nền tảng với khả năng mở rộng và linh hoạt