• Openstack (Gói 2)

Openstack (Gói 2)

Giá bán: 16.000.000₫

Dịch vụ chúng tôi được thiết kế theo các Module cung cấp tập hợp các dịch vụ nền tảng với khả năng mở rộng và linh hoạt