Openstack (Gói 3)

Giá bán: 28.000.000₫

Dịch vụ chúng tôi được thiết kế theo các Module cung cấp tập hợp các dịch vụ nền tảng với khả năng mở rộng và linh hoạt