VPS

 

Với một lượng lớn VPS, LIT sử dụng các chương trình mã nguồn mở OpenStack để phát triển các công cụ quản lý điện toán đám mây riêng . Việc tích hợp nền tạng điện toán đám mây của Amazon đơn vị LIT đã tạo nên một hệ thống sẵn sàng cao. LIT  hoàn toàn kiểm soát giải pháp và có thể cung cấp số lượng lớn VPS được bảo vệ bởi nhiều tầng bảo mật khác nhau.